Hoe werkt Accare?

Voor elke behandeling bij Accare gelden de volgende uitgangspunten:

  • Evidence based practice: we maken gebruik van de best bewezen behandelmethoden.
  • Maatwerk: we sluiten aan bij de specifieke hulpvraag van het kind en/of de ouders.
  • Stepped care: we beginnen met zo licht mogelijke hulp, zwaardere hulp wordt pas ingezet als lichte hulp niet werkt.
  • Zo kort mogelijk.

Het combineren van deze punten vergt grote expertise. Accare heeft die expertise in ruime mate in huis.

Online behandeling

Accare biedt diverse mogelijkheden om behandelingen (deels) via internet te volgen.

  • Via www.99gram.nl kunnen jongeren met een eetprobleem al dan niet anoniem een online behandeling volgen. Er is natuurlijk altijd persoonlijk contact met een behandelaar mogelijk.
  • Daarnaast heeft Accare samen met de Bascule, Curium-LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum en Yulius een aantal blended behandelprogramma’s ontwikkeld, d.w.z. programma’s waarin online behandeling gecombineerd wordt met persoonlijk contact met de therapeut:

ROM

Accare wil graag weten of de behandelingen helpen. Daarom meten we onze zorguitkomsten routinematig (ROM). Dit gebeurt door middel van vragenlijsten die cliënten voor, tijdens en na de behandeling invullen. De uitkomsten gebruiken we ook voor in- en externe benchmarking.

Kennis delen

We delen onze kennis en expertise graag met anderen, zodat er zoveel mogelijk kinderen, jongeren en gezinnen van kunnen profiteren. Dit doen we onder meer via het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daarnaast bieden onze behandelaars op verzoek ondersteuning aan andere professionals, bijvoorbeeld leerkrachten of hulpverleners vanuit de eerstelijnszorg (consultatie). Accare verzorgt verder opleidingen, onderwijs en (bij)scholing voor professionals.

Wetenschappelijk onderzoek

In ons universitair centrum ontwikkelen wij nieuwe vormen van zorg en doen we onderzoek naar de effecten van diverse behandelingen. Behalve praktijkgericht onderzoek doen we ook meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, naar de aard, het verloop en de oorzaken van kinderpsychiatrische problemen. Klik voor een overzicht van lopende onderzoeken en wetenschappelijke publicaties. Accare werkt op wetenschappelijk gebied nauw samen met diverse nationale en internationale onderzoeksgroepen, zoals het UMCG en het National Institute of Mental Health.