Hoe werkt Accare?

Voor elke behandeling bij Accare gelden de volgende uitgangspunten:

 • Evidence based practice 
  We maken gebruik van de best bewezen behandelmethoden.
 • Maatwerk 
  We sluiten aan bij de specifieke hulpvraag van het kind en/of de ouders.
 • Stepped care 
  We beginnen met zo licht mogelijke hulp, zwaardere hulp wordt pas ingezet als lichte hulp niet werkt.

Online behandeling

Accare biedt diverse mogelijkheden om behandelingen (deels) via internet te volgen. Zoals: 

 • 99gram 
  voor jongeren met een eetprobleem
 • Dappere Kat 
  voor kinderen met een angststoornis
 • Doepressie 
  voor jongeren met depressieve klachten
 • Oudertraining 
  voor ouders met kinderen met ADHD, ASS, ODD

Daarnaast heeft Accare samen met andere organisaties blended behandelprogramma’s ontwikkeld. Dit zijn programma’s waarin online behandeling gecombineerd wordt met persoonlijk contact met de therapeut.

ROM

Wij willen graag weten of behandelingen helpen. Daarom meten we onze zorguitkomsten routinematig (ROM). Dit gebeurt door middel van vragenlijsten die cliënten voor, tijdens en na de behandeling invullen. De uitkomsten gebruiken we ook voor in- en externe benchmarking.

Kennis delen

We delen onze kennis en expertise met anderen, zodat er zoveel mogelijk kinderen, jongeren en gezinnen van kunnen profiteren. Dit doen we onder meer via het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daarnaast bieden onze behandelaars op verzoek ondersteuning aan andere professionals, bijvoorbeeld leerkrachten of hulpverleners vanuit de eerstelijnszorg. Accare verzorgt opleidingen, onderwijs en (bij)scholing voor professionals.

Wetenschappelijk onderzoek

In ons universitair centrum ontwikkelen wij nieuwe vormen van zorg en doen we onderzoek naar de effecten van diverse behandelingen. Behalve praktijkgericht onderzoek doen we ook wetenschappelijk onderzoek naar de aard, het verloop en de oorzaken van kinderpsychiatrische problemen. Kijk voor meer informatie bij onze lopende onderzoeken en wetenschappelijke publicaties. Wij werken nauw samen met nationale en internationale onderzoeksgroepen.