Adviesraad

De adviesraad van Accare is de spreekbuis voor ouders die ervaring hebben met de kinder- en jeugdpsychiatrie. De adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. 
De adviesraad is een platform waar informatie en ervaringen kunnen worden uitgewisseld over de zorg, begeleiding en behandeling van kinderen met psychische problemen.

Doel van de adviesraad

Accare wil graag van ouders weten hoe zij onze zorg ervaren en beoordelen. Via de adviesraad kunnen ouders ons hierover informeren. Deze informatie gebruiken wij om onze zorg te verbeteren.

Taken van de adviesraad

De adviesraad komt elk kwartaal bij elkaar en bespreekt met de Raad van Bestuur de belangrijkste ontwikkelingen binnen Accare, bijvoorbeeld de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek of de aanpak van de wachtlijsten. Ook woont een lid jaarlijks het voorjaarsoverleg met de zorgverzekeraar bij.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

De WMCZ bepaalt dat binnen elke instelling in de gezondheidszorg de algemene belangen van alle patiënten moeten worden behartigd door een cliëntenraad. Meer informatie over de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de adviesraad kunt u contact opnemen met de heer F. Kamminga (secretaris Raad van Bestuur Accare) of met mevrouw M. Noordman (NVA) telefoon: (06) 10339338.