Kwaliteit waarborgen

Accare is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het certificaat betekent dat Accare:

  • goed georganiseerd is.
  • cliënten centraal stelt.
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod.
  • betrouwbare resultaten presenteert.
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Kwaliteitsstatuut
In het kwaliteitsstatuut staat hoe Accare haar zorg aan cliënten heeft georganiseerd. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg wordt erin beschreven. Ook staat erin wie verantwoordelijk is voor de behandeling, hoe Accare de behandeling van klachten heeft geregeld en hoe u als cliënt kunt meedenken en meepraten over onze zorg.

Het kwaliteitsstatuut is verplicht voor de zorg aan cliënten van 18 jaar en ouder (die onder de Zorgverzekeringswet vallen). Omdat Accare transparant wil zijn over álle zorg, hebben we ook een kwaliteitsstatuut gemaakt voor cliënten onder de 18 (die onder de Jeugdwet vallen en wiens zorg wordt vergoed door de gemeente).

Kwaliteitsstatuut 18+
Kwaliteitsstatuut 18- en 18+

HKZ-certificaat (actueel)
HKZ-certificaat

SBG-overeenkomst aanleveren ROM-gegevens
Professioneel statuut
Algemene voorwaarden