Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Jeugdwet en in de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op deze pagina staan de belangrijkste rechten genoemd, zoals het recht op informatie, het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling, het recht op inzage, het recht op privacy en het klachtrecht.

 

Minderjarigheid en gezag

Kinderen onder de 18 jaar zijn minderjarig. Zij staan onder gezag, meestal van hun ouders. Lees meer Minderjarigheid en gezag

Informatie en toestemming

Wie heeft recht op informatie en wie moet toestemming geven voor onderzoek of behandeling. Lees meer Informatie en toestemming

Inzage in het dossier

Jij en/of je ouders hebben recht op inzage in het dossier. Afhankelijk van je leeftijd bepaalt de behandelaar wie (volgens de wet) recht heeft op inzage. Lees meer

Privacy

Accare gaat zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Accare geeft zonder toestemming geen informatie over patiënten en hun familie. Lees meer Privacy

Klachten

In elke samenwerking kunnen dingen gebeuren waar mensen niet tevreden over zijn. Lees meer