Informatie en toestemming

Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en behandeling bij Accare is het belangrijk dat jij en je ouders goede informatie krijgen. Afhankelijk van je leeftijd bepaalt de behandelaar wie (volgens de wet) recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor onderzoek of behandeling. Verderop zijn de verschillende regels weergegeven per leeftijdscategorie. De behandelaar moet de informatie zo geven dat zowel jongere als ouders dit kunnen begrijpen.

De informatie gaat over:

  • de ziekte, het probleem of de stoornis (wat is er aan de hand?)
  • de voorgestelde behandeling en de eventuele risico’s daarvan (wat gaat er gebeuren?)
  • andere behandelingsmogelijkheden
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen
  • de behandelaar en de werkwijze van Accare
  • de rechten van een kind en de ouders.

Kinderen tot 12 jaar

De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over onderzoek en behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen tussen 12 en 16 jaar weten vaak goed wat ze willen. Hun mening wordt serieus genomen. Zowel het kind als de ouders hebben recht op volledige informatie. Beiden moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Als het kind graag een behandeling wil aangaan en deze wens blijft volhouden, terwijl de ouders geen toestemming geven, dan kan de hulpverlener toch besluiten om de behandeling door te laten gaan. Als de jongere behandeling weigert, kan de behandeling niet plaatsvinden.*

Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarom recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig, op één uitzondering na: voor opname in de kliniek is toestemming van de ouders nodig tot 18 jaar.

* Soms is het nodig een jongere gedwongen op te nemen wanneer er sprake is van gevaar als gevolg van een stoornis van de geestvermogens. De rechten van de jongere zijn vastgelegd in de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Hiervoor is een aparte informatie beschikbaar.

Jij en/of je ouders kunnen de toestemming voor onderzoek of behandeling altijd weer intrekken. Er kan dan worden gekeken naar een alternatief voor de behandeling. Wanneer er geen andere mogelijkheid is, dan zal een weigering ertoe kunnen leiden dat behandeling bij Accare niet mogelijk is. Er zijn situaties denkbaar dat het niet in het belang is van een kind om (één van beide) ouders te informeren of om vooraf om toestemming te vragen. In de wet is geregeld dat de hulpverlener dit in uitzonderingsgevallen achterwege kan laten in het belang van het kind.

Wetenschappelijk onderzoek

Accare doet ook wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen of bestaande methoden te verbeteren. Jij en/of je ouders kunnen worden gevraagd om deel te nemen aan zo’n onderzoek. Accare stelt medewerking op prijs, maar je bent nooit verplicht om mee te doen. Voor deelname zal altijd om toestemming worden gevraagd, nadat je uitgebreide informatie hebt ontvangen over het onderzoek. Als je besluit om niet mee te doen dan heeft dat geen enkele invloed op je behandeling.