Inzage in het dossier

Jij en/of je ouders hebben recht op inzage in het dossier. Ook is het mogelijk om kopieën te krijgen van (onderdelen van) het dossier. Afhankelijk van je leeftijd bepaalt de behandelaar wie (volgens de wet) recht heeft op inzage. Je hebt geen inzage in de gegevens over je ouders zonder hun toestemming. Ook hebben ouders onderling geen inzage in elkaars gegevens zonder toestemming van de ander.

Kinderen onder 12 jaar

De ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Zij kunnen ook een kopie vragen van het dossier of een deel daarvan. De behandelaar mag inzage weigeren, als dit niet in het belang van het kind is.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Zowel de ouders als het kind kunnen inzage krijgen in het dossier. Een kind kan bezwaar maken tegen inzage door de ouders. Als de behandelaar het kind in staat acht hierover te beslissen, dan zal hij de ouders geen inzage geven als dit in het belang is van het kind.

Jongeren boven de 16 jaar

Een jongere kan zelf inzage in zijn dossier vragen. De ouders hebben alleen recht op inzage als hun kind hiervoor toestemming geeft. De jongere heeft geen recht op inzage in de gegevens over zijn of haar ouders.
Als je bij Accare start en je bent 16 jaar of ouder dan kun je je afspraken en dossier ook digitaal inzien via Jouw Omgeving (https://www.accare.nl/jouwomgeving).

Het dossier

Van het onderzoek en het verloop van de behandeling worden aantekeningen gemaakt, die in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) worden bewaard. Ook bevinden zich in het dossier bijvoorbeeld vragenlijsten, of brieven van en aan de huisarts of andere specialisten. Stukken die niet in het EPD kunnen worden opgeslagen worden in een papieren dossiermap bewaard. Een groot aantal basisgegevens wordt nu bewaard in het zogenaamde XMcaresysteem. Deze administratieve basisgegevens zijn nodig voor een goed verloop van de behandeling binnen Accare. Je moet dan denken aan adressen, geboortedatum, Burger Service Nummer (BSN) en verzekeringsnummers. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de financiële afhandeling naar je gemeente of zorgverzekeraar.

Het dossier is eigendom van Accare. Alleen de medewerkers die direct bij jouw behandeling zijn betrokken, hebben toegang tot het dossier en de gegevens in de computer. Dit zijn bijvoorbeeld de arts of psychiater, de vervanger, eventuele andere behandelaars zoals een psycholoog of een ouderbegeleider, maar ook de secretaresse. Al deze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Anderen hebben, zonder toestemming van jou of je ouders, geen toegang tot het dossier. Wanneer de behandeling wordt overgenomen door een andere afdeling binnen Accare dan gaat het dossier mee naar de nieuwe afdeling, zodat alle medewerkers die bij de behandeling zijn betrokken goed op de hoogte zijn. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dan kun je dit aangeven. Als jij en/of je ouders het niet eens zijn met wat er over jou in het dossier staat, kan je mening worden toegevoegd. Als er een fout in het dossier staat, dan kan het dossier worden gecorrigeerd. Het dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard na je 18e verjaardag. Je kunt binnen die 15 jaar vragen om je dossier te vernietigen. De behandelaar mag dit onder bepaalde voorwaarden weigeren.