Klachten

Wanneer je niet tevreden bent met de behandeling bij Accare dan zijn er verschillende klachtmogelijkheden.

Advies: praat eerst met je behandelaar

Bij Accare komen elk jaar veel nieuwe kinderen en jongeren met hun ouders voor onderzoek en behandeling. In elke samenwerking kunnen dingen gebeuren waar mensen niet tevreden over zijn.
Het is goed om daarover eerst in gesprek te gaan met je eigen behandelaar, want misschien is er sprake van een misverstand. Het kan ook zijn dat de behandelaar niet weet dat je ontevreden bent of dat je ouders ontevreden zijn. De behandelaar kan dit dan direct rechtzetten of samen naar een oplossing zoeken. Als je niet eerst met je behandelaar in gesprek wil, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de behandelaar. Ook kun je ook René van Dijk, onze klachtenfunctionaris, vragen om daarbij te helpen. Hij kan je helpen de juiste weg te vinden en zo nodig bemiddelen bij het gesprek.

Klachtmogelijkheden binnen Accare

Als je niet eerst met je behandelaar in gesprek wil, dan kun je ook gebruik maken van de overige klachtmogelijkheden binnen Accare:

  1. Een klacht voorleggen aan de leidinggevende van de behandelaar. Een klacht indienen kan met het klachtenformulier.
  2. Een klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Accare
  3. Een klacht indienen bij de klachtencommissie van Accare

In het klachtenreglement staan alle mogelijkheden beschreven en staan ook de contactadressen vermeld.

Ondersteuning

Wanneer je overweegt een klacht in te dienen en je wil daar graag hulp bij, dan kun je ondersteuning vragen aan verschillende functionarissen:

De klachtenfunctionaris van Accare
De heer René van Dijk is klachtenfunctionaris van Accare.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-46356534 en via e-mail op r.van.dijk@accare.nl
De klachtenfunctionaris van Accare kan je helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van je klacht. Hij kan ook bemiddelen tussen jou en de behandelaar. Hij is goed op de hoogte van de klachtenregeling van Accare.

De vertrouwenspersoon van de gemeente
De vertrouwenspersoon van de gemeente kan helpen bij vragen of klachten. Hij/zij kan luisteren en meedenken, advies of raad geven, en helpen bij het oplossen van problemen en klachten. Hij/zij kan met je in gesprek gaan met een hulpverlener.

De patiëntenvertrouwenspersoon
Als een cliënt is opgenomen dan kan hij of zij met vragen en klachten terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dit geldt ook voor clienten met een voorwaardelijke rechterlijke machtiging of een zelfbindingsverklaring in het kader van de BOPZ. De pvp kan luisteren en meedenken, advies of raad geven, en helpen bij het oplossen van problemen en klachten. De pvp is de belangenbehartiger van de cliënt. Hij/zij kan met je in gesprek gaan met een hulpverlener. De pvp is goed op de hoogte van de klachtenregeling van Accare.

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Patiëntenvertrouwenspersoon Groningen:
Gerie Bulstra | telefoon 06-44064782

Cliënten die niet zijn opgenomen kunnen gebruik maken van de helpdesk van de St. PVP (tel. 0900-4448888).

Landelijk Meldpunt Zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar ze helpen je wel verder. Zo informeren ze je over de mogelijkheden je klacht op te lossen, beantwoorden ze je vragen en helpen ze je met praktische tips. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg is een klachtenwijzer beschikbaar die kan helpen om de juiste te weg te vinden.