Minderjarigheid en gezag

Kinderen onder de 18 jaar zijn minderjarig. Zij staan onder gezag, meestal van hun ouders. De ouders zijn de wettelijk vertegenwoordigers van hun kind. Zij oefenen de rechten van hun kind uit, zij nemen beslissingen of geven toestemming voor bepaalde handelingen.
In de gezondheidszorg gelden uitzonderingen op deze algemene regels. Voor een medische behandeling zoals bij Accare is - bij een kind vanaf 12 jaar - behalve toestemming van de ouders ook toestemming van het kind vereist. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over hun medische behandeling, zonder toestemming van hun ouders. Niet alle kinderen leven samen met hun beide ouders. Wel is altijd het gezag over het kind geregeld. Meestal hebben beide ouders het gezag, ook wanneer zij gescheiden zijn. Soms is het gezag toegewezen aan één van de ouders of is een voogd benoemd.

Op deze pagina wordt voor het gemak gesproken over ouders. Een ouder is degene die het gezag over het kind heeft. Wanneer een voogd het gezag heeft dan kan deze ‘voogd’ in plaats van ‘ouder’ lezen.