Links

ADHD

ADHD.startpagina.nl

Autisme en PDDNOS

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 
Autisme.startpagina.nl
Autisme-hulp.startkabel.nl

Tourette en tics

Stichting Gilles de la Tourette
Tourette.startpagina.nl
www.tourettenet.nl

Angsten en fobieën

Angst Dwang en Fobie Stichting
Fobie
Fobie.startpagina.nl

Psychoses en schizofrenie

Anoiksis
Ypsilon

Verstandelijke handicap

www.ookjij.nl  
www.steffie.nl
www.zorgwijzer.nl
www.pilotus.nl

Depressie

NFGV: Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid
Spreekuur thuis: depressie bij kinderen en jongeren
Grip op je dip
Zwaarweer
Depri-en-dan
Pratenonline.nl
Depressie Vereniging

Algemene patiëntenverenigingen

Balans (vereniging van ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen
Familievan.nl (voor familie van mensen met psychische problemen)
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon
Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg

Eetstoornissen

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)
Kenniscentrum Eetstoornissen 
Eetstoornissen.pagina.nl
proud2bme.nl
eetprobleemdebaas.nl
Eetstoornissen.beginthier.nl
99gram.nl

Dwangstoornissen

OCD Vriendenkring 

Hechtingsstoornis

Algemene landelijke vereniging 'De Knoop'
Kinderen met een hechtingsstoornis

Samenwerkingspartners

Trias Jeugdhulp
Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie en Trias delen kennis en bieden gezamenlijke zorgtrajecten voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers in West-Overijssel inclusief Salland. In FACT-teams werken de beste hulpverleners samen met maar één doel: echt iets veranderen in het leven van hun cliënten: jongeren en gezinnen die te maken hebben met ernstige problemen. Met de bundeling van krachten kunnen de zorgpartners de kwaliteit en doelmatigheid van de trajecten verder vergroten. Innovatie en gezamenlijke opleidingstrajecten vormen een aanvullend speerpunt van de samenwerking.                              

Diversen

Survivalkid.nl 
SurvivalkidXL.nl
Troost voor tranen: Een interactieve site over verlies en rouw en leven en dood voor en door jongeren uit verschillende culturen
Website van de vereniging ACT en FACT Nederland
Kinder-en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland

Wegwijzer in de jeugdzorg:
De wegwijzer geeft een overzicht van de jeugdzorgorganisaties waarmee clienten te maken kunnen krijgen, van de procedures die een bepaalde zorg met zich meebrengt, tot contactinformatie van de instellingen die deze zorg leveren.

http://www.dejutters.com:
Centrum voor Jeugd-GGZ, Den Haag, samenwerkingspartner

www.korrelatie.nl 
De hulplijn van Korrelatie is dagelijks bereikbaar wanneer u vragen heeft over psychische problemen zoals somberheid en angst, maar ook relatieproblemen, opvoedingsproblemen, problemen op het werk of op school. De psychologen en maatschappelijk werkers van Korrelatie geven gratis advies en hulp, aan iedereen die erom vraagt. Dit kan anoniem, zowel telefonisch als via de mail of chat.
Korrelatie is bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur per telefoonnummer 0900 - 1450 (€ 0,15 p/m). Mailen en chatten kan ook deze website.

www.welluswijs.nl:
Stichting Welluswijs, de organisatie in de regio Hardenberg voor dagopvang (0-4 jaar) , peuterspeelzaal (2-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en gastouderopvang (0-13 jaar).

Meldpunt jeugdzorg van Zorgbelang Overijssel

Kenniscentrum KJP - informatie voor gemeenten