‘Zorg voor kinderen en ouders merkbaar beter’ onderwerp van gesprek met minister van VWS

Tijdens zijn werkbezoek op 5 september 2018 bij Accare in Zwolle heeft minister Hugo de Jonge (VWS) kennis genomen van de manier waarop Accare als academische jeugdhulporganisatie zich inzet om de zorg voor kinderen en ouders voortdurend merkbaar beter te maken.

Aanleiding voor het werkbezoek is het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’, dat de ministeries van VWS en JenV afgelopen april hebben gelanceerd. Het doel van dit actieprogramma is het verbeteren van de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Accare maakt zich hard voor het benutten van wetenschap in de gehele jeugdhulp om nieuwe kennis te genereren, én dan ook echt te implementeren in de zorg. Alleen zo maak je belangrijke stappen voorwaarts. Dat klinkt als een open deur maar de mate waarin actuele, best werkzame kennis en vaardigheid worden aangewend in beleidskeuzes en in het jeugdhulplandschap is helaas nog steeds laag.

“Als jullie denken dat het kan, dan kan het”

Zo concludeerde de minister na een vruchtbare discussie over het streven om separatie als maatregel in de gehele jeugdhulp volledig af te schaffen. En dat raakt de essentie van waar het in de zorg om draait, of beter, om moet draaien; elke dag een beetje beter willen worden. Niet voor jezelf, maar voor hen die zorg nodig hebben.

Zo is gesproken over de uitdagende sociale situatie in het oosten van Groningen en Zuidoost Drenthe. In deze regio ontwikkelt Accare een geïntegreerde aanpak om bij een complexe mix van sociale en psychologische problemen optimaal toegankelijke, en werkzame zorg vorm te geven. Onder meer door intensief samen te werken met wijkteams en verder te kijken dan enkel het eigen werkterrein.

Daarna stond ADHD en 20 jaar onderzoek door Accare naar behandeling middels medicatie en ouderbegeleiding op de agenda. Ook hier moet de zorg zichzelf voortdurend uitdagen om met behulp van kennis de eigen praktijk kritisch onder de loep te nemen. Want ‘doen wat je gewend bent te doen komt nog te veel voor in de jeugdhulp, maar we moeten onszelf voortdurend de vraag stellen: is dit wat we doen wel goed? Werkt het?’ zoals de minister terecht zei.

De Jonge was bovenal enthousiast over KINGS (Kind In Gezond Systeem), een programma dat Accare de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld voor gezinnen waarin sprake is van trauma, mishandeling, verwaarlozing, of huiselijk geweld. Vaak kampen ouders uit dergelijke gezinnen namelijk zelf ook met psychische problemen. Daarom biedt KINGS intensieve hulp aan zowel de kinderen als de ouders. Veel uithuisplaatsingen zijn zo voorkomen en veel gezinnen weer goed op de rails geholpen. Vroeger konden we dat veel minder goed.

Met deze voorbeelden en als afsluiter een zeer persoonlijk verhaal van een ervaringsdeskundige is een indringend inzicht gegeven van waarom onderzoek, het toepassen van kennis en bewezen technieken, en vooral ook jezelf kritisch blijven bevragen essentieel zijn in datgene waar we in de jeugdhulp voor staan: voortdurend merkbaar beter voor kind, ouder en maatschappij.

Vlog

Leuk om te zien: de wekelijks vlog van de minister waarin hij altijd iemand de vraag stelt “wat zou jij nou doen als je één dag mijn baan had”. Na het bezoek van de minister aan Accare was onze bestuurder Peter Dijkshoorn aan de beurt. Bekijk de vlog