3 juni: Publieksacademie kinderarmoede

Zeg ook NEE tegen Kinderarmoede

Uitnodiging
Stadsschouwburg Groningen
Maandag 3 juni 2019
18.30 uur

Niet elke dag warm eten, geen fiets om mee naar school te kunnen en gevoelens van schaamte door dagelijkse confrontatie met geldgebrek. Velen kunnen zich niet voorstellen dat dit in een welvarend land als Nederland voor 1 op de 9 kinderen werkelijkheid is. Zij leven in armoede en vaak leidt dit tot een achterstand die nauwelijks is te lopen is.

Vaak maken ze zich zorgen of er wel geld is voor eten of schoolspullen, voelen ze stress bij hun ouders, zijn ze zelf gespannen en kunnen ze zich moeilijker concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan zijn er ook nog de negatieve (gezondheids-) gevolgen voor de langere termijn.

Hoe is het voor een kind om te leven in armoede? Welke maatschappelijke problemen brengt dit met zich mee? En wat kunnen we doen om dit te bestrijden? Dit gaan we op 3 juni 2019 bespreken op de Publieksacademie over kinderarmoede in de regio Groningen.

Wij willen armoede onder kinderen uitbannen. De doelstelling is dat er in 2030 geen kinderen meer de dupe worden van armoede en geen nieuwe gezinnen meer in armoede vervallen. Dit kan echter alleen wanneer wij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en ons onvoorwaardelijk inzetten hiervoor. Dit alles om kinderen die opgroeien in armoede in staat te stellen kansrijk op te groeien.

Het doel van de avond is het vergroten van de kennis over de situatie rondom kinderarmoede, een brug vormen tussen de samenleving, organisaties en overheid, bewustwording creëren, ervaring delen en bovenal bespreken wat we eraan kunnen doen. Met de publieksacademie brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Wij hopen dat u erbij bent deze avond!

Programma:
Dagvoorzitter: Marijke Roskam
18:00 Inloop
18:30 Opening met Kinderburgemeester Jouayria
- Lezing Wethouder Mattias Gijsbertsen over kinderarmoede in Noord Nederland
- Interview Kinderombudsman Margrite Kalverboer over kinderarmoede in heel Nederland
- Dialoog met Raad van Kinderen onder begeleiding van Tanja Jadnanansing
- Vertoning mini-documentaire ‘Levenslang’ van Frank van Osch
- Lezing ervaringsdeskundige Joël Darius
20:25 Pauze
- Interview met associate lector Annelies Kassenberg over het project
‘De rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede’ & postdoctoraal onderzoeker Sanne Visser over het project ‘Armoede in de Veenkoloniën’
- Dialoog met het publiek en acteurs
- Muzikale compilatie Standup Musician Bart Kiers
22:00 Afsluiting

Meld u snel aan via
publieksacademie@ndcmediagroep.nl