Academische Werkplaats Autisme: kennis delen, bundelen, verspreiden

Academische Werkplaats Autisme: kennis delen, bundelen, verspreiden

De Academische Werkplaats Autisme Samen doen! wil de participatie in de samenleving van mensen met autisme te  verbeteren. Praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid komen er dichter bij elkaar door het delen, bundelen en verspreiden van kennis.

Grote veranderingen

De Academische Werkplaats Autisme is opgericht met subsidie van ZonMw. De 35 deelnemende organisaties van zowel professionals als ervaringsdeskundigen gaan samen zorgen voor verdere ontwikkeling van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven. Het zijn met name die veranderingen (naar een andere school gaan, verkering krijgen, werk vinden, zelfstandig gaan wonen, of hulp zoeken bij een nieuwe zorginstantie) die voor mensen met autisme en hun omgeving een grote uitdaging vormen.

Signalering en vroege behandeling

Accare participeert in de Academische Werkplaats Autisme op het gebied van signaleren van ASS en vroege behandeling bij jonge kinderen (samenwerkend met consultatiebureaus en CJG’s) en bij kinderen in de schoolleeftijd (samenwerkend met PABO’s, onderwijskundigen, enz.)

Deelnemende organisaties

De 35 organisaties die deelnemen aan de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen:

Accare, Albeda College, Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid, Bascule, Boba, Nationaal Autisme Congres, Centrum Autisme Rivierduinen, Curium LUMC, Erasmus MC-Sophia, GGZ Delfland, GGZ Eindhoven, ’s Heeren Loo Zorggroep, Hogeschool Rotterdam- Kenniscentrum Zorginnovatie, Horizon, IVA Wonen / Stumass / Capito Wonen, De Jutters, Karakter, Katholieke Universiteit Leuven, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, NVA, Prima Arbeidstoeleiding, Radboud UMC- afdeling psychiatrie, Riagg Rijnmond, Rijksuniversiteit Leiden, Rijksuniversiteit Maastricht, Rutgers WPF, Stichting Harm J. Sipkema, TNO, Trimbos, Triversum, University College London, UWV, werkgroep VBTGG/NVVK- autismevriendelijke tandheelkunde, Yulius.