Academische werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag

De Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag probeert gepaste zorg voor druk gedrag en ADHD te bevorderen. Het is een samenwerkingsverband tussen Accare, VU, RUG en Hanzehogeschool Groningen.

Nieuwe website

De Academische Werkplaats heeft een nieuwe, professionele website: adhdendrukgedrag.nl. Op de website staat onder meer informatie over verschillende onderzoeksprojecten, waaronder

Binnen al onze projecten proberen we laagdrempelige en kortdurende zorg te bevorderen en intensieve, langdurige behandelingen te bewaren voor kinderen die dit echt nodig hebben.

Bijeenkomst 6 oktober

Daarnaast betrekken we kinderen, jongeren en ouders bij onze projecten. Zo is er op zaterdag 6 oktober van 11:00 tot 14:00 uur in Utrecht een bijeenkomst voor ouders, kinderen en jongeren om samen antwoord te geven op vragen van experts en hun praktijkervaringen met ons te delen. Basisschoolkinderen (van 8 tot 12 jaar) doen dit via een fotorapportage en jongeren (vanaf 13 jaar) maken een vlog waarin ze zelf aan het woord zijn of andere jongeren interviewen. We zijn nog op zoek naar kinderen en jongeren, dus wees vrij om de uitnodiging door te sturen!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Betty Veenman, b.veenman@accare.nl.