Accare doet mee aan ‘Voor de Jeugd Dag'

Op maandag 5 november 2018 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW, het NJi en de VNG voor de zesde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’ in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. De thema’s 'Merkbaar beter voor de jeugd!', 'Kansrijke Start' en 'Geweld hoort nergens thuis’ staan centraal.
Overal zullen inspirerende voorbeelden te zien en te horen zijn van hoe we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen in ons land zich kunnen ontwikkelen en meedoen. Accare presenteert ook een aantal van deze voorbeelden, namelijk:

  • www.99gram.nl en school

Via deze website kunnen jongeren die veel bezig zijn met hun gewicht, wat ze eten en hoe ze eruit zien, anoniem en laagdrempelig advies en hulp vragen aan deskundigen. Bijvoorbeeld via chat of mail. Of een behandeling volgen op de site met online begeleiding door een deskundige. Ook is er een forum, waarop jongeren elkaar kunnen helpen bij vragen over bijvoorbeeld veranderingen in je lichaam in de puberteit, contact met anderen of onzekerheden in je uiterlijk.

  • KINGS

Het KINGS-programma (Kind IN Gezond Systeem) is een intensief programma voor gezinnen waarin sprake is van mishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld. De kinderen hebben complexe gedragsproblemen, maar heel vaak hebben de ouders zelf ook psychische problemen als gevolg van traumatische ervaringen. Elk gezin verblijft daarvoor korte tijd in een eigen huisje op het terrein van Accare. Via onder meer EMDR therapie verwerken ze hun eigen trauma’s. Daarna gaat het leren van opvoedingsvaardigheden meestal beter. Daarvoor is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week een behandelaar aanwezig, die hen daarbij helpt.

  • POH

De Praktijk Ondersteuning Huisarts, de POH-Jeugd, is een intermediair om de gespecialiseerde kennis van de GGZ en jeugdhulp over te brengen naar de huisarts. Door de goede samenwerking in de huisartsenpraktijk kunnen gedragsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden en effectief behandeld.