Accare en Trias verstevigen samenwerking rondom zorg voor jeugd

Accare kinder- en jeugdpsychiatrie en Trias, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, werken sinds 2013 samen. Vanuit een brede orthopedagogische, psychiatrische en oplossingsgerichte blik ontwikkelen en verspreiden zij hun kennis binnen de LVB, GGZ, jeugdzorg, welzijn en onderwijs. De samenwerking resulteert onder meer in een betere aansluiting bij de vraag van kinderen en jongeren en kortere doorlooptijden.  Bestuurders van beide organisaties tekenden onlangs een overeenkomst waarin zij afspreken nog intensiever elkaars zorgvormen en disciplines te versterken door het over en weer inbrengen van expertise en menskracht. Ook trekken Accare en Trias samen op bij productontwikkeling en innovatie. Het is een open samenwerking waarbij actief verbinding met ketenpartners wordt gezocht.

Accare en Trias organiseren al langere tijd samen refereeravonden voor jeugdhulpprofessionals. Ook werken Accare en Trias samen in diverse FACT-teams en bieden ze sinds juni 2016 onder de noemer TriASScare behandeling aan jongeren met complexe autisme. Accare en Trias gaan hun gezamenlijke zorg nadrukkelijk via “best bewezen werkzame zorg” (Evidence Based Practice en Practice Based) vorm geven. De vraag van kinderen en hun ouders en de doelen die zij willen bereiken staan centraal in de zorg.  

Zorg dichtbij
Trias-bestuurder Fokko Witteveen: “Accare en Trias geloven in de achterliggende doelen van de participatiemaatschappij en we delen een aantal gemeenschappelijke kernwaarden als gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, participatie en zorg in de omgeving van de cliënt. Trias is goed verankerd in de wijk en in gemeenten en daarmee laagdrempelig voor cliënten. Daarnaast is Trias gericht op gelijkwaardige samenwerking met diverse ketenpartners, waardoor een groot netwerk bestaat.“

Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare: “Accare is als GGZ-aanbieder sterk in het integreren van wetenschappelijke kennis en kennis over het effect van de behandeling. We verbinden de krachten van beide organisaties en hebben de gezamenlijke missie om zorg beter en goedkoper te maken. Waarbij dikke dossiers verdwijnen en we zonder schotten of vakjes dichtbij de cliënt de beste zorg bieden. Hierin blijven we verder de grenzen verkennen, via beproefde methodieken als FACT.”