Accare helpt mee overgewicht bij kinderen in Almere te verminderen

Accare neemt deel aan PACT Aanpak Gezond Gewicht Almere. Gemeente Almere wil met deze ketenaanpak de stijging van het percentage kinderen met overgewicht en obesitas omzetten in een daling. Zij doen dit met veel samenwerkingspartners in de stad, die van preventie tot behandeling een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van overgewicht bij kinderen. Het gaat onder meer om scholen en zorg- en welzijnsinstellingen.

Accare richt zich binnen PACT op het psychologische deel van de behandeling; het veranderen van gedragspatronen. Omdat overgewicht een negatieve impact kan hebben op de psychische en sociale ontwikkeling van kinderen, vindt Accare het belangrijk deelnemer te zijn aan de aanpak. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die opgroeien met overgewicht minder lang in goede gezondheid leven. Overgewicht verhoogt de kans op verschillende ziekten.

Gemiddeld heeft één op de zeven Nederlandse kinderen overgewicht en 2% van de kinderen heeft obesitas. In Almere liggen deze aantallen zelfs nog hoger, 19% van de kinderen en jongeren daar heeft (ernstig) overgewicht.