Methodiek vluchtelingkinderen beschikbaar via Kenniscentrum

Jonge vluchtelingen en asielzoekers hebben relatief vaak psychische problemen. Door tijdig de juiste hulp te bieden, kunnen grotere problemen op langere termijn (bijvoorbeeld radicalisering of eergerelateerd geweld) voorkomen worden.

Binnen Accare is hiervoor de methodiek Transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie samengesteld, een richtlijn om reguliere behandelingen op cultuursensitieve wijze in te zetten voor jonge asielzoekers en vluchtelingen. Handig voor elke behandelaar die met deze doelgroep werkt.

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
De methodiek is vrij beschikbaar via de website van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en via deze link.

Lees het verhaal van Ahmed
Achtergronden bij de methodiek en een uitgebreide casusbeschrijving kunt u lezen in dit artikel van Katinka Haar en Irma Mollink, respectievelijk kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut bij Accare, in het tijdschrift voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie.