Accare-onderzoekers gepromoveerd

Neurowetenschapper Dennis van der Meer en klinisch psycholoog Liesbeth Mevissen zijn gepromoveerd. Zij hebben beiden hun promotieonderzoek gedaan bij Accare.  

Invloed van genen en omgeving op ADHD
Van der Meer studeerde moleculaire neurowetenschappen en neuroimaging aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn promotieonderzoek heeft hij aangetoond dat de kans dat iemand ADHD-klachten ontwikkelt, kan afhangen van een samenspel tussen stress en bepaalde genvarianten.

Verder vond Van der Meer dat bepaalde statistische technieken goed zijn in het voorspellen van het optreden van ADHD. Het onderzoek werd gefinancierd door Accare en werd uitgevoerd in het UMCG.

PTSS-behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking
Liesbeth Mevissen is klinisch psycholoog bij Accare en heeft een groot deel van haar onderzoek op de Accare-vestiging in Deventer verricht. Zij heeft onderzocht hoe effectief een bepaalde traumabehandeling (EMDR) is bij mensen met een verstandelijke beperking die last hebben van PTSS. De resultaten van haar onderzoek zijn van grote betekenis. Niet alleen omdat traumagerelateerde psychologische ziektebeelden nu beter kunnen worden opgespoord, maar ook omdat we nu weten dat een bewezen wetenschappelijke behandeling voor PTSS goed kan worden toegepast bij mensen met een verstandelijke beperking.