Accare-onderzoekster gepromoveerd

ADHD-medicatie leidt op lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat is de conclusie van het onderzoek waarmee Lizanne Schweren is gepromoveerd. Zij deed haar onderzoek bij Accare in samenwerking met het UMCG.

Langetermijneffecten van ADHD-medicijnen op het kinderbrein
In de afgelopen vier jaar heeft Schweren onderzocht wat de langetermijneffecten zijn van het gebruik van ADHD-medicijnen zoals Ritalin bij kinderen, wiens brein zich nog ontwikkelt. Zij heeft daarvoor de hersenstructuur en –functie van in totaal zo’n 1000 kinderen, jongeren en jongvolwassenen onderzocht, waarvan er 400 ADHD hadden. Van de kinderen met ADHD is de relatie tussen medicijngebruik en effecten op de hersenen onderzocht.  

Geen schadelijke effecten
Uit het promotie-onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor schadelijke langetermijneffecten van ADHD-medicijnen op de ontwikkeling van het brein. Haar resultaten laten tevens zien dat de medicijnen niet alleen geen effecten op de hersenontwikkelingen hebben, maar ook niet op het verstandelijk en sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen. Kinderen met ADHD die medicijnen gebruiken hebben dezelfde ontwikkelingen in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicijnen gebruiken.