Accare stelt instrument voor diagnosticeren trauma kosteloos beschikbaar

Het Accare Child Study Center stelt de DITS-LVB kosteloos beschikbaar aan professionals. De DITS-LVB is een klinisch interview waarmee een posttraumatische stress stoornis (PTSS) kan worden gediagnostiseerd bij mensen met een licht verstandelijke beperking vanaf de leeftijd van 6 jaar.

De DITS-LVB is bedoeld voor professionele hulpverleners met een diagnostische bevoegdheid en kennis van psychopathologie. Het gaat dan vooral om basispsychologen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen, GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters. Zij kunnen de DITS-LVB downloaden vanaf de website van het Child Study Center van Accare.

Verschillende versies
DITS-LVB staat voor Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren Licht Verstandelijke Beperking.

De DITS-LVB kent een versie voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, een versie voor ouders en een versie voor volwassenen. Hoewel het instrument aanvankelijk werd ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking, kan het ook goed gebruikt worden bij mensen zonder verstandelijke beperking. Daarom zijn alle versies ook beschikbaar met een layout waarbij de term LVB is weggelaten. Voor kinderen jonger dan 6 jaar en voor personen met ernstigere verstandelijke beperkingen kan de ouderversie gebruikt worden.

Jan van Dijk award
De DITS-LVB werd ontwikkeld door dr. Liesbeth Mevissen, prof. dr. Robert Didden en prof. dr. Ad de Jongh. Mevissen, klinisch psycholoog, ontving voor haar onderzoek en de ontwikkeling van de diagnostische tool in september de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award. De award is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en beloont wetenschappelijk onderzoek op het gebied van victimologie, de rechten en/of hulpverlening aan slachtoffers. De jury prees het onderzoek vanwege het belang voor hulpverlening en de grote maatschappelijke relevantie. 

Training
In aanvulling op het aanbieden van het instrument DITS-LVB gaat Accare ook een training ontwikkelen over trauma-herkenning en het gebruik van het instrument.

Accare vindt kennisdeling belangrijk en stelt daarom meer instrumenten beschikbaar aan professionals. Het handboek ‘In m’n Sas’ bijvoorbeeld, een groepsbehandeling gericht op het vergroten van het sociaal competentievermogen van kinderen met een licht verstandelijke beperking.