Adhd-dieet, ook zinnig op lange termijn?

Dat een dieet adhd-klachten kan verminderen is al aangetoond. Samen met Karakter, Triversum en het RIVM onderzoekt Accare wat er nou precies werkt in zo’n behandeling en of een dieet ook op lange termijn soelaas biedt.

In totaal worden ruim 200 kinderen met adhd van 5 t/m 12 jaar uit heel Nederland gezocht die willen meedoen aan het TRACE-onderzoek. Meedoen betekent dat het kind het dieet volgt of dat het extra effectiviteitsmetingen krijgt bij de gebruikelijke behandeling. Ouders en kind mogen zelf kiezen of het kind de dieetbehandeling of de andere behandeling volgt. Het kind wordt een jaar gevolgd.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat zestig procent van de kinderen die een dieetbehandeling volgden, een sterke vermindering van ADHD-symptomen liet zien op de korte termijn. In de TRACE-behandelstudie worden de werkingsmechanismen van deze behandeling onderzocht en wordt gekeken wat de lange-termijneffecten zijn.

Meer weten?

Meer informatie over TRACE is te vinden op www.project-trace.nl of neem contact op met de TRACE-coördinatoren via trace@karakter.com.