ADHD-onderzoek met universiteit van Oldenburg

Accare gaat samenwerken met de universiteit van Oldenburg in een onderzoek naar de relatie tussen ADHD en emotieregulatieproblemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Het onderzoek is één van de zeven promotietrajecten waarmee Oldenburg de samenwerking met de universiteit van Groningen wil uitbreiden naar wetenschappelijk onderzoek. De universiteiten hebben eerder al samen de geneeskundestudie vormgegeven, de zogeheten European Medical School Oldenburg-Groningen.

Fifty-fifty
Deze zeven onderzoeken moeten het begin zijn van een duurzame onderzoekssamenwerking tussen Groningen en Oldenburg. Het is de bedoeling dat de promovendi 50% van hun tijd in Groningen zijn en 50% in Oldenburg, en dat zij zowel een doctoraat aan de RUG als aan de universiteit van Oldenburg behalen.

Klinisch relevant
Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Pieter Hoekstra, tevens directeur onderzoek van Accare, is blij met het project: "Heel leuk dat na een inventarisatie en competitie is gekozen voor een promotietraject in samenwerking met ons. Het thema, emotieregulatieproblematiek – dus boos worden, stemmingswisselingen en dergelijke – bij ADHD is klinisch heel relevant."