Benoeming Marloes Feitsma in accreditatiecommissie

Namens GGZ Nederland neemt Marloes Feitsma, GZ-psycholoog bij Accare, zitting in de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De SKJ is in 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Het doel is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, evenals de handhaving van die kwaliteit, te waarborgen.

De accreditatiecommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de herregistratie van de jeugd- en gezinsprofessional. Aanbieders kunnen hun scholing voor deze professionals laten accrediteren bij de SKJ. De accreditatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit onderwijs en werkveld. Marloes Feitsma onderhoudt voor deze taak contact met Djieuwke Verseput van GGZ Nederland.