Bovenregionale samenwerking eetstoornissen nu ook in Overijssel

De diagnostiek en behandeling van eetstoornissen is een specialisme waarin psychologie, somatiek en diëtetiek gecombineerd worden. Door bovenregionale samenwerking kan Accare de expertise in haar hele werkgebied aanbieden. Nu ook in Overijssel!

Eetstoornissen zijn klachten die de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van jongeren ernstig belemmeren en vaak een enorme impact hebben op het hele gezin. Daarbij is het de psychische stoornis met het hoogste mortaliteitscijfer. Iedereen is het er dan ook over eens dat goede behandeling voor jongeren met een eetstoornis heel belangrijk is.

Regelmatig behandelen
Om als behandelaar goed te zijn op een bepaald gebied, moet je de betreffende diagnostiek en behandeling met regelmaat uitvoeren. Eén of twee keer per jaar is te weinig om echt goed te worden of te blijven. Niet alle locaties kunnen daarom alle behandelingen op dit gebied aanbieden. Dat is gelukkig ook niet nodig, want eetstoornissen komen veel voor, maar ook weer niet zo vaak dat in elke gemeente een specialistisch team noodzakelijk is.

Bundeling van kennis
Accare heeft haar expertise op eetstoornissengebied gebundeld op een aantal plaatsen. Tot voor kort waren dat al Almere, Assen, Deventer, Drachten,  Groningen/Haren. Met name in Overijssel ontbrak een centrale plek waar alle kennis en kunde op dit gebied samenkomt.

Zwolle centrale plek voor Overijssel
In goed overleg is nu gekozen voor Zwolle als centrale plek voor het bovenregionale team in Overijssel. Dat betekent dat jongeren uit bijvoorbeeld Deventer en Hengelo naar Zwolle komen voor de intake bij het team dat alle expertise op het gebied van eetstoornissen in huis heeft. Vervolgens wordt bekeken wordt hoe de behandeling zo dicht bij de woonplek van de jongere kan plaatsvinden.