Cokon: Twentse samenwerking voor complexe ontwikkelingsproblematiek

Effectievere hulp aan kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek, dat is het doel van het nieuwe Centrum Ontwikkelingsstoornissen Kinderen Oost-Nederland (COKON).  Acht organisaties gaan samenwerken om dat te bereiken.

Beter in behandeling
Tot dusver moesten ouders met kinderen met een complexe zorgvraag langs diverse instanties om een diagnose en de juiste behandeling te krijgen. Een proces dat ouders en kinderen onnodig veel tijd en energie kostte, tijd die beter in de behandeling gestoken kan worden, zo menen de deelnemende organisaties: ZGT, MST, Roessingh, Accare, Aveleijn, Kentalis, Jarabee en Karakter.

Hoogste expertise
Daarom hebben zij Cokon opgericht, waarin de diagnostiek van kinderen (van 0 tot 7 jaar) met complexe ontwikkelingsproblematiek op het hoogste expertiseniveau gezamenlijk wordt opgepakt. Elke aanmelding wordt besproken in een multidisciplinair team (bestaande uit kinderartsen, revalidatieartsen, kinderneuroloog, GZ-psychologen uit de kinder-en jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg,  jeugdzorg en audiologisch centrum),dat gezamenlijk bepaalt welke behandelvorm het meest geschikt is. De beschikbare informatie wordt gedeeld zodat ouders en kind hun verhaal niet steeds opnieuw hoeven te vertellen. 

Pilot in 2016
Aan het eind van de pilot, die doorloopt tot en met 2016, wordt bekeken wat de samenwerking heeft opgeleverd. Tijdens de pilot wordt dat op verschillende gebieden gemeten: cliënttevredenheid, efficiency, financiële besparing en verbetering van de zorg. De Twentse gemeenten hebben aangegeven Cokon een mooi initiatief te vinden in het kader van de transformatieopdracht die zij hebben gegeven aan de Twentse instellingen voor zorg voor jeugd.