De vertrouwenspersoon jeugdhulp is er ook voor jou

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp is er voor iedereen die gebruik maakt van (een vorm van) jeugdhulp.

Ben je ouder, jongere, pleegouder of iemand anders die te maken heeft met jeugdhulp? Dan kun je gratis een beroep op de vertrouwenspersoon doen.  Bijvoorbeeld bij vragen of klachten, luisteren en meedenken, advies of raadgeven, voor hulp bij oplossen van problemen en klachten of in gesprek gaan met een hulpverlener.
Uw gemeente moet zorgen dat u een beroep op deze vertrouwenspersoon kan doen.
De vertrouwenspersoon is niet werkzaam bij Accare of de gemeente en is dus onafhankelijk.

De vertrouwenspersonen kunt u hier vinden:
-          Groningse Gemeenten: bij Zorgbelang Groningen
-          Drentse Gemeenten: bij Zorgbelang Drenthe
-          Friese Gemeenten: Bij Zorgbelang Fryslân
-          Gemeenten Overijssel: Er is (nog) geen informatie over de vertrouwenspersoon
           jeugdzorg in Overijssel beschikbaar. Vraag er naar bij uw eigen gemeente.
-          Gemeenten Flevoland: Er is (nog) geen informatie over de vertrouwenspersoon 
           jeugdzorg in Flevoland beschikbaar. Vraag ernaar bij uw eigen gemeente.
-          Landelijk: bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg of via het landelijke
           telefoonnummer van het AKJ: 088 555 1000.

 

Patientenvertrouwenspersoon (pvp)
Wanneer een kind of jongere bij Accare is opgenomen dan kan hij of zij met vragen en klachten terecht bij de patientenvertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor clienten met een voorwaardelijke rechterlijke machtiging of een zelfbindingsverklaring in het kader van de BOPZ. De patiëntenvertrouwenspersoon kan luisteren en meedenken, advies of raadgeven, en helpen bij het oplossen van problemen en klachten. De pvp is de belangenbehartiger van de cliënt. Hij/zij kan met u in gesprek gaan met een hulpverlener. De pvp is goed op de hoogte van de klachtenregeling van Accare. Clienten die niet zijn opgenomen kunnen gebruik maken van de helpdesk van de St. PVP (tel. 0900-4448888).

Meer informatie over de patientenvertrouwenspersoon is te vinden op www.pvp.nl