Dialoogavonden documentaire Alicia

De film Alicia die in november 2017 op tv werd uitgezonden, heeft een enorme impact gehad. De film volgt drie jaar lang het dagelijkse leven van Alicia, een meisje dat op eenjarige leeftijd uit huis werd geplaatst en op vijfjarige leeftijd in een kindertehuis terecht kwam nadat ze vier jaar bij een pleeggezin had doorgebracht. Ze wordt van tehuis naar tehuis verhuisd. Niemand kan de zorg op zich nemen en haar veiligheid garanderen. De hekken worden hoger en hoger en Alicia recalcitranter en roekelozer.

Actoren in jeugdzorg in gesprek

De documentaire lijkt iets losgemaakt te hebben. De filmmaakster en producent van deze film, willen het daar niet bij laten. Ze organiseren in april, mei en juni 2018 een serie bijeenkomsten onder de titel ’10 dialogen’. Daarvoor nodigen ze kinderrechters, juristen, ervaringsdeskundigen, jeugdbeschermers, wethouders, beleidsmedewerkers en pedagogisch medewerkers uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek wordt gevoerd aan de hand van fragmenten uit de film. Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare, is bij de organisatie betrokken en neemt tijdens de avond in Groningen, op 26 april 2018 in Groninger Forum, deel aan het discussiepanel om het belang van anders kijken en anders doen vanuit het cliëntbelang onder de aandacht te brengen.