DSM-5 scholing van Accare breed geaccrediteerd

Bij de transitie jeugdzorg in 2015 is besloten dat gemeenten een bijdrage geven aan de academische functie van de jeugd-ggz-organisaties die verbonden zijn aan een universiteit. Accare is één van die instellingen. 

DSM-5

Eén van onze opleidingen is de scholing in het gebruik van de DSM-5 (de nieuwste versie van het wereldwijd gebruikte diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen).

Orthopedagoog-generalisten en kinder- en jeugdpsychologen

Deze scholing is nu ook geaccrediteerd voor orthopedagoog-generalisten en kinder- en jeugdpsychologen. Dit betekent kort gezegd, dat onze scholing positief beoordeeld is op diverse eisen van de verschillende beroepsverenigingen en mee mag tellen voor de herregistratie van deze beroepsgroepen:

-     Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen

-     Verpleegkundig specialisten

-     Psychotherapeuten

-     Psychiaters

-     Orthopedagoog-generalisten

-     Kinder- en jeugdpsychologen

-     Vaktherapeuten

Het bijzondere van deze scholing is dat we dit door middel van zelf opgenomen YouTube-filmpjes doen. Deze zijn ook toegankelijk voor mensen die niet bij Accare werken.