E-health ingezet bij 25 procent van de behandelingen

E-health ingezet bij 25 procent van de behandelingen

E-health biedt volgens Accare mogelijkheden om de zorg te verbeteren, in lichtere vormen goedkoper aan te bieden en te innoveren. Inmiddels wordt bij een kwart van de behandelingen e-health ingezet.

Accare vindt het logisch dat cliënten bepalen waar en wanneer ze hulp willen en dat wij als hulpverleners dit zo goed, snel en goedkoop mogelijk bieden. Aangezien het dossier van de cliënt is, moet die cliënt dat constant kunnen inzien. Alleen zo kunnen de cliënt en Accare samen het probleem oplossen. E-health is daarbij onmisbaar.

Koploper

We hebben de afgelopen tijd dan ook flink op e-health ingezet:

-      Het cliëntenportaal is ontwikkeld en in gebruik genomen; jongeren kunnen hun dossier inzien volgens het principe ‘open, tenzij’. Accare hoort hiermee in Nederland tot de koplopers als het gaat om openheid.

-      Er zijn verschillende blended behandelprogramma’s in gebruik genomen, waarin face-to-face contact wordt gecombineerd met digitale behandeling:

  • Dappere Kat (voor kinderen met een angststoornis)
  • Doepressie (voor jongeren met depressieve klachten)
  • Oudertraining Gedragsproblemen
  • Smaakk! (voor jongeren met een eetstoornis)
  • Plan (een bibliotheek met digitale interventies)
  • Samen1Plan (communicatiemiddel voor zorgtrajecten waar meerdere hulpverleners bij betrokken zijn)
  • Samen Sterk (een hulpmiddel voor jongeren om te leren van lastige situaties)

Als lid van het landelijke Expertisenetwerk-KJP heeft Accare actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het grootste deel van deze programma’s.

-      De site 99gram (‘Alles over eten, gewicht en uiterlijk’) is doorontwikkeld en trekt per jaar 180.000 bezoekers.

-      Er zijn op dit moment twee blended programma’s in ontwikkeling (DGT-J en Straatwijzer), een medicatie-app, een game en een flinke vulling van interventies in de digitale bibliotheek.