E-health programma Straatwijzer

Met Straatwijzer leren LVB-jongeren op een aantrekkelijke en interactieve manier wat een licht verstandelijke beperking inhoudt en hoe zij de koppeling kunnen maken tussen deze informatie en zichzelf.

Je eigen digitale straat
Straatwijzer is een programma voor zowel jongeren vanaf 12 jaar met een LVB en een psychiatrische aandoening, als voor hun ouders. Ouders en jongeren doorlopen elk hun eigen digitale ‘straat’ waarbij in ieder huis uitleg wordt gegeven over een kenmerkend aspect van een licht verstandelijke beperking. De informatie wordt aangeboden door strips, filmpjes en visuele oefeningen. Ouders krijgen meer informatie over de gevolgen die een LVB heeft voor hun kind, het effect op het dagelijks leven thuis en de opvoeding. Voor de jongeren is de educatie meer gericht op wat een LVB precies is.

E-health en LVB
Voor de LVB-doelgroep is e-health bij uitstek een veelbelovende behandelvorm doordat allerlei obstakels die kenmerkend zijn voor LVB-jongeren – die het voor hen bijvoorbeeld lastig maken om op een afspraak te verschijnen - op deze manier kunnen worden omzeild. Er wordt op een competentiegerichte manier geoefend met deze informatie.