EETteamASSEN is van start gegaan

EETteamASSEN is een multidisciplaire praktijk voor kinderen en jongeren met voedingsproblemen en hun ouders.

Voedingsproblemen
Voedingsproblemen kunnen al heel jong ontstaan. Indicaties voor verwijzing zijn bijvoorbeeld moeite met drinken uit de borst/fles bij baby’s of moeite met de overstap van vloeibaar naar vaste voeding. Ook gewichtsproblemen kunnen reden zijn voor verwijzing: denk bijvoorbeeld aan obesitas, ondervoeding of kieskeurig eetgedrag door een traumatische ervaring.

Samenwerking
Het EETteamASSEN is een samenwerkingsverband tussen Accare, fysiotherapiepraktijk Molengaard, diëtistenpraktijk Drenthe, Logopedisch Centrum Noord, GGD Drenthe (consultatief) en Kinderartsen WZA (consultatief).

Toegankelijke behandeling
Het EETteamASSEN is opgericht om te voorzien in een toegankelijke behandeling, die tot nu toe ontbreekt in de ketenzorg in Assen. Het team wil een brug vormen tussen de begeleiding vanuit het buurtteam en behandeling in de tweede en derde lijn in het WZA of bij Accare. Hiermee wordt zwaardere hulp voorkomen en kunnen voedingsproblemen in een vroeg stadium behandeld worden.

Aanmelding
Kinderen en jongeren worden aangemeld op verwijzing van een arts of buurtteam. Het spreekuur vindt eens per twee weken plaats. Intakes worden gedaan door de diëtiste en psycholoog, waarna beoordeeld wordt welke disciplines nodig zijn in de behandeling.