FACT Jeugd Almere officieel van start

Op maandag 30 oktober ondertekenen de gemeente Almere en de zorgorganisaties Intermetzo, 's Heeren Loo en Accare de samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijke FACT Jeugdteam in Almere. Met de ondertekening door  Allet Dopmeijer, programmadirecteur Sociaal Domein, benadrukt de gemeente Almere het belang dat zij hecht aan het FACT Jeugdteam.

FACT Jeugd is een intensieve hulpverleningsmethode en neemt landelijk in populariteit toe. De methode richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere levensgebieden. Het gezin speelt een belangrijke rol in de ambulante behandelvorm. Door de specifieke aanpak van FACT Jeugd Almere verminderen de problemen en kan uithuisplaatsing van de kinderen en jongeren vaak worden voorkomen of verkort.

In het FACT Jeugdteam is kennis aanwezig vanuit jeugdhulp, jeugd-GGZ, zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en justitiële hulpverlening. Het team is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor de jongeren en het gezin. Het FACT Jeugdteam houdt kantoor bij 's Heeren Loo aan de Randstad in Almere.