FACT Jeugd straks ook in Almere

FACT Jeugd groeit gestaag door. Niet zo gek, want de methodiek voorkomt uithuisplaatsing en helpt jongeren en gezinnen die voor andere hulpverlening moeilijk te bereiken zijn. Actueel op dit moment: Zwolle, Groningen en Hoogeveen.

Start Almere

In Almere staat het gezamenlijke FACT Jeugdteam van Intermetzo, ’s Heeren Loo en Accare in de startblokken. Deze zomer wordt de laatste hand gelegd aan de concrete uitwerking van de plannen, zodat het team in september van start kan gaan.

Doorstart Zwolle

In Zwolle maakt het team van Trias, Dubbel Diagnose Dimence, Jeugd GGZ Dimence, Karakter en Accare een doorstart met een nieuw businessplan, een aantal nieuwe teamleden en nieuw elan! Ook dit team start in september.

Certificering Hoogeveen

Ondertussen draaien de andere noordelijke FACT Jeugdteams, in Groningen-stad, Groningen-oost, Hoogeveen, Assen, Emmen, Meppel en Hardenberg/Ommen, op volle kracht door. Kortgeleden is FACT Jeugd Hoogeveen opnieuw gecertificeerd, waarbij de eindscore tot ieders tevredenheid ‘uitmuntend’ luidde.

De methodiek

FACT Jeugdteams werken waar en wanneer het nodig is. Ze bemoeien zich met langdurig schoolvermijders, met zwerfjongeren, gezinnen waar psychiatrische problemen en schulden het dagelijks leven bepalen. Ze zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat jongeren hun leven weer op de rit krijgen. En dat lukt vaak, vaker dan gemiddeld. Omdat de deelnemende organisaties niet tegen elkaar in of langs elkaar heen werken, maar samen in een team zitten en elkaars expertise op elk moment kunnen inzetten.