Friese zorgverleners gaan dialoog aan

In Friesland evalueren jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers samen hoe een jeugdhulptraject is verlopen. Dat doen ze aan de ‘Dialoogtafel’, ontwikkeld door de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF).

Samen reflecteren

Dialoogtafels zijn op gestructureerde wijze uitgevoerde casus-specifieke gesprekken tussen ouders, jeugdigen en alle andere betrokkenen bij hun zorg, van welzijn- en jeugdhulpprofessionals tot leerkrachten, vrijwilligers, familie en bekenden.

Gezamenlijk zoeken zij naar vernieuwende en concrete oplossingen. Door het samen reflecteren ontstaat betere samenwerking tussen partners rondom en met de jeugdige en het gezin.

Innoveren en ontwikkelen

De uitkomsten van de dialoogtafels dragen bij aan kennis over wat goed werkt in de zorg voor jeugd en waarom. Deze kennis kunnen gemeenten en instellingen vervolgens gebruiken om beleid te evalueren, om onderbouwd keuzes te maken in het aanbod en om de dienstverlening te innoveren en (door) te ontwikkelen.

Transformatie ondersteunen

De AWTJF is één van de twaalf Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, die zijn opgezet om de transitie en transformatie van de jeugdhulp te ondersteunen door kennis bij elkaar te brengen en toe te passen en door samen nieuwe kennis en ‘best practices’ te ontwikkelen.

Meer weten?

In dit artikel uit Kind&Adolescent Praktijk wordt de dialoogtafelmethodiek besproken.

Meer informatie over de academische werkplaatsen vindt u hier.