Goed sociaal netwerk draagt bij aan behandeling kinderen en jongeren

Het hebben van een goed sociaal netwerk draagt bij aan het verminderen van gedrags- of emotionele problemen bij kinderen. Ook maakt het de kans op het succesvol afronden van de behandeling groter. Dat blijkt uit onderzoek van Andrea Dietrich van Accare.

Het onderzoek

Kinderen en jongeren die voortijdig stoppen met hun behandeling of helemaal niet komen opdagen (no show) vormen een groot probleem in de jeugd-ggz. Het is belangrijk om te weten welke factoren bijdragen aan het succes van een behandeling. Daarom is onderzocht welke omstandigheden een belemmering vormen om kinderen en jongeren succesvol te behandelen. Daarbij is voornamelijk gekeken naar factoren die te beïnvloeden zijn door een gerichte behandeling, ondersteuning of preventieve maatregelen.

Sociaal netwerk

Als ouders en/of het kind gevoelens van angst en neerslachtigheid ervaren heeft dat een negatief effect op het slagen van de behandeling en daarmee het verminderen van de problemen. Niet verrassend is het dat gemotiveerde ouders, die al over goede opvoedvaardigheden beschikken, bijdragen aan een beter behandelresultaat. Het meest opvallende echter aan dit onderzoek is dat een goed sociaal netwerk - zoals contact met familie, vrienden en buren – gezinnen helpt de klachten van het kind te verminderen en de behandeling succesvol te doorlopen.

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de richtlijnen worden aangescherpt, waardoor belemmerende factoren bij betreffende jongeren en gezinnen kunnen worden weggenomen vóór de behandeling.

Over de onderzoekster

Andrea Dietrich is onderzoekster bij Accare en doet onderzoek naar kind-, gezins- en omgevingsfactoren die een rol spelen bij behandelingen in de jeugd-GGZ.

Klik hier voor meer informatie over het project ‘Het grote probleem van no show en onvoldoende verbetering in de jeugd-GGZ: onderzoek naar cliëntfactoren in verband met behandeluitval of non-respons bij jongeren met gedrags- of emotionele problemen in de jeugd-GGZ.