Kinderen beschermen tegen psychische problemen levert geld op

Afgelopen september is door Accare, het UMCG en de RUG het onderzoeksproject HeadsUP gestart. ,,We onderzoeken bijvoorbeeld in hoeverre omstandigheden die zich op jonge leeftijd voordoen, het verloop van je verdere leven bepalen”, vertelt Jochen Mierau, universitair hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). ,,Psychische klachten hebben vaak een genetische component, maar ook de omstandigheden waarin iemand opgroeit zijn van belang.”

Meer kans op problemen
Kinderen van ouders met psychische problemen hebben meer kans om zelf ook psychische problemen te krijgen. Jeugdhulp zou daarom eerder om de hoek moeten kunnen komen kijken. Dat scheelt zorg op latere leeftijd. En dus geld.

Samen met drie collega’s van de RUG en het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft Jochen Mierau onderzoek gedaan naar de overdracht van geestelijke gezondheidsproblemen tussen generaties.

Jochen en zijn collega’s hadden voor hun onderzoek de beschikking over data van meer dan 21.000 mensen uit meer dan dertien Europese landen. ,,Uit onze analyse blijkt dat mensen met psychische problemen vaker melden dat ook hun eigen ouders psychische problemen hadden.”

Meest effectieve behandelingen
Het project HeadsUP is bedoeld om beter in kaart te brengen welke behandelingen in dit soort gevallen het meest effectief zijn voor kinderen. Jochen: ,,Als je er met effectieve behandelingen door jeugdhulp voor kunt zorgen dat de problemen die kinderen ervaren minder zwaar worden, heeft dat niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn effect.”

Lees het hele artikel hier