HeadsUP onderzoekt opbrengsten jeugdzorg

Wat levert goede jeugdzorg op, niet alleen maatschappelijk maar ook financieel? Wetenschappelijk onderzoeksprogramma headsUP doet onderzoek naar de opbrengsten van jeugdzorg. HeadsUP is een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen en Accare.

Jeugdzorg duur?
Er wordt vaak gezegd dat jeugdzorg duur is, maar is dat ook echt zo als de kosten worden afgezet tegen de opbrengsten? Wanneer berekend kan worden hoeveel geld een volwassen persoon de samenleving kost vanwege onbehandelde psychische problemen die door goede jeugdzorg opgelost hadden kunnen worden, kunnen de kosten en de baten naast elkaar worden gezet. Bijvoorbeeld: kinderen met een niet-behandelde angststoornis lopen later meer kans op alcoholproblemen omdat ze angstige situaties proberen te hanteren met een drankje op.

Wat doet headsUP
De centrale vraag van headsUP is: Wat zijn de maatschappelijke- en financiële opbrengsten van goede jeugdzorg precies, hoe kun je die berekenen en hoe verhouden die zich tot de kosten van zorg? Met de instrumenten die headsUP oplevert kunnen de kosten en baten van zorg op langere termijn inzichtelijk gemaakt worden. Gemeenten kunnen met die informatie beter sturen en instellingen kunnen beter beoordelen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. Zo wordt de zorg voor jeugd efficiënter, goedkoper én beter.

HeadsUP is een onderdeel van expertisecentrum Healthwise. Hier worden tientallen onderzoeken gedaan op het gebied van Healthcare.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Madelon Meijer, communicatieadviseur bij Accare, tel 06 50747181