Honderden jeugdhulpverleners op bijscholingsbijeenkomst over suicidaal gedrag

Ruim 400 jeugdhulpverleners bezochten de 1e refereerbijeenkomst van Accare, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Trias en Vitree in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, die in het teken stond van suïcidaal gedrag onder jongeren.

Het aantal zelfdodingen neemt toe, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel mensen, ook hulpverleners, durven het onderwerp niet goed bespreekbaar te maken. Deze bijeenkomst was bedoeld om de kennis over suïcidaliteit bij jongeren te vergroten en hulpverleners handvatten te geven bij herkenning en taxatie van de ernst. Vragen die in de presentaties aan de orde kwamen waren onder andere: Op welke signalen kun je letten? Welke onderliggende oorzaken zijn te onderscheiden? Hoe maak je de wanhoop bespreekbaar?

‘Ik leer hier de juiste vragen stellen’
De reacties van de deelnemers waren positief. ‘Ervaringsdeskundigen geven een reëel beeld van wat ik voor jongeren in deze situatie kan betekenen,’ aldus één van hen. ‘Heel nuttig dus om een aantal jongeren hierover aan het woord te laten!’ Een collega-hulpverlener vult aan: ‘Het is geen leuk onderwerp, maar ik leer door deze bijeenkomst wel echt de juiste vragen te stellen.’

Kennis delen
Kennis delen en zo de zorg voor jeugd steeds verder verbeteren, dat is het doel van de refereerbijeenkomsten, die al langer en zeer succesvol georganiseerd worden in Assen en Smilde. Vanaf dit jaar vinden ze ook in Zwolle plaats, waar ze georganiseerd worden door Accare, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Trias en Vitree.
De gratis toegankelijke bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor medewerkers van de betrokken organisaties, maar ook voor externe behandelaars, hulpverleners, docenten, beleidsmakers of leidinggevenden.

Broodje erbij
Het concept van de Zwolse bijeenkomsten is hetzelfde als in Assen: Kom na je werk direct naar de bijeenkomst, eet een broodje en luister vervolgens naar interessante in- en externe sprekers over actuele thema’s binnen de zorg voor jeugd, van recente wetenschappelijke ontwikkelingen tot ervaringen uit de klinische praktijk.
In de Buitensociëteit zullen dit jaar nog drie refereerbijeenkomsten gehouden worden:

  • 18 mei, thema: Vroegsignalering en interventie bij jongeren met psychotische klachten
  • 21 september, thema: Verslaving
  • 16 november, thema: Trauma

Opgeven
Meer informatie en opgeven kan via accare.nl/opleidingen/refereerbijeenkomsten/