Internationaal onderzoek naar autisme in het onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor kinderen met autisme. Leerkrachten en docenten zijn de belangrijkste mensen in de strijd tegen vroegtijdige schooluitval en voor het bevorderen van integratie. Maar lesgeven aan deze leerlingen brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Hoe ga je hiermee om en hoe bereid je deze leerlingen voor op het verdere leven? Wat moet je wel en niet aanpassen?

In samenwerking met het UMCG en verschillende universiteiten en andere partners is Accare een project gestart waarin we leerkrachten en docenten willen ondersteunen in het lesgeven aan kinderen met autisme. Dit doen we door middel van SPASD: een gratis e-learning programma, dat ook wordt ingezet in Polen, Roemenië en Italië. In deze 4-delige e-learning cursus leren leerkrachten en docenten meer over het lesgeven aan leerlingen met autisme. Daarnaast doen we onderzoek naar de kennis, vaardigheden en houding van docenten en leerkrachten. Zo hopen we een beter beeld te krijgen van de huidige situatie en waar nodig de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen.

Meedoen of meer informatie?

Leraren die lesgeven aan één of meer leerlingen met autisme kunnen zich opgeven voor deelname aan de cursus of het onderzoek. Neem hiervoor contact op met Anne Smit a.smit@accare.nl.