Is hulpverlening na een traumatische ervaring altijd nodig?

Is hulpverlening na een traumatische ervaring altijd nodig?

Niet elk kind heeft na een traumatische gebeurtenis extra hulp nodig, maar het is van groot belang dat herkend wordt wanneer dat wél het geval is. Met een speciale informatiemiddag wil Accare verwijzers hiervoor beter toerusten.

Uitingsvormen, diagnose en behandeling

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 5 juni bij het Universitair Centrum van Accare in Groningen. Tijdens de middag wordt informatie gegeven over de uitingsvormen van trauma bij verschillende leeftijden en over ons diagnostiek- en behandelaanbod voor getraumatiseerde kinderen en jongeren. Dat aanbod varieert van kortdurende zorg bij enkelvoudig trauma (basis-GGZ) tot langdurige zorg voor kinderen met een chronisch en/of complex trauma (specialistische GGZ).

Om welke kinderen gaat het?

Specifieke thema’s die aan bod komen zijn:

-      diagnostiek bij kindermishandeling en trauma in vaak ingewikkelde gezinssystemen
-      medisch trauma bij (jonge) kinderen en jongeren
-      trauma bij jongeren die bekend zijn bij de forensische jeugdpsychiatrie
-      trauma bij jongeren met emotieregulatiestoornissen
-      KI(N)GS; een (poli)klinische behandelmodule voor kinderen met chronisch trauma en hun ouders.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 26 mei via: infomiddagtraumauc@accare.nl.
De middag, die georganiseerd wordt door GZ-psychologen Kristel Bindels en Jolanda Koster, vindt plaats bij Universitair Centrum Accare Groningen:

-      op donderdag 5 juni 2014
-      van 14.00 tot 16.45 uur (met aansluitende borrel)
-      Hanzeplein 1, ingang 27 (UMCG-terrein), Ruud Minderaa-zaal