Jeugdhulp verbeteren? Investeer in kennis

Vertegenwoordigers van gemeenten, Rijk en jeugdhulpaanbieders buigen zich gezamenlijk over de vraag hoe de jeugdhulp verbeterd kan worden.

Opleiden en evalueren
Dat deden ze bijvoorbeeld tijdens de 24-uurs bijeenkomst van de VNG, half juli. Volgens Accare-bestuurder Peter Dijkshoorn is het allerbelangrijkste daarbij dat het jeugdhulpstelsel wordt ontwikkeld op basis van kennis: ‘Niet zomaar wat met elkaar delen, maar gericht en gestructureerd kennis verzamelen en dat gebruiken. Hoe je dat doet? Door mensen op te leiden, experimenten te evalueren en op te houden met wat niet werkt.’

Statement Zorglandschap
In het gezamenlijk uitgebrachte Statement Zorglandschap staat welke acties op korte termijn nodig zijn. Samenvattend gaat het daarbij om:

-      Ketensamenwerking verbeteren door investeren in kwaliteit van professionals, investeren in partnerschappen en versterken van de wijkteams.

-      Leren van elkaar door investeren in scholing, consultatie en visitatie en door structureel en kritisch complexe casussen te evalueren.

-      Het creëren van een landelijk dekkend deskundig vangnet dat jeugdigen met complexe zorgvragen helpt gedurende tijd dat het duurt om de eerste twee punten te realiseren.

Lees het hele statement hier