Kansen in nieuw Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer

In juli 2018 verhuist Accare Hoogezand naar het nieuwe Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer aan de Erasmusweg 177, in het centrum van Hoogezand. Bort Hartog, regiomanager bij Accare, ziet met de verhuizing kansen om bestaande samenwerkingsverbanden verder te intensiveren.

“Net als in veel alle andere locaties deelt Accare straks in Hoogezand een pand met andere ketenpartners, zoals sociale teams, CJGs, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen voor speciaal basisonderwijs en thuiszorg. We doen dat bewust om de samenwerking gemakkelijker te laten verlopen en waar mogelijk kosten te delen.”

“In het nieuwe Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer gaan we met onze ketenpartners verder met het gezamenlijk aanbieden van zorgprogramma’s rondom onbegrepen lichamelijk klachten en eetstoornissen. We verwachten ook dat we de samenwerking met huisartsen verder kunnen verstevigen. Die samenwerking is er overigens al. Zo worden bijvoorbeeld onze praktijkondersteuners jeugd & gezin ingezet in de huisartsenpraktijk.”

Het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer is maandag 23 juli 2018 open voor publiek. Het pand is het meest duurzame zorgpand in Nederland.