Kennis Accare toegevoegde waarde voor Opvoeden.nl

Stichting Opvoeden.nl werkt net als Accare volgens het principe van evidence based  werken, maar dan op het gebied van preventie. “Nederland kent een mooie kennisinfrastructuur als het gaat om opvoeden en gezondheid. Wij tappen kennis af om er toegankelijke informatie voor ouders van te maken, die iedereen op wat voor manier dan ook kan gebruiken.” Dat zegt Els Verkerk van Stichting Opvoeden.nl in een dubbelinterview met Peter Dijkshoorn van Accare.

Echte vraag boven tafel krijgen
“De klassieke definitie van evidence based is: antwoord geven op de vraag van de klant”, vertelt Peter Dijkshoorn in het interview. De vraag van de klant, in dit geval ouders, is niet altijd helder. Ouders vragen regelmatig: heeft mijn kind ADHD? Onze medewerkers vragen steeds vaker door, zodat de échte vraag boven water komt.” 

Met ouders doelen bepalen stimuleert effectievere behandeling
“Van daaruit bekijken we de situatie van het kind. Op welke school zit hij of zij? En wat is het beleid daar? Hoe kunnen we daar op afstemmen? Wat kunnen we doen om het kind in zijn eigen situatie te laten slagen? Door met ouders de doelen te bepalen die zij willen bereiken, start je een effectieve behandeling. Dat kan over het algemeen in Nederland beter worden aangepakt. We moeten samen veel beter de doelen formuleren. Als je dat weet, werken we beter samen. De behandeling is gerichter, effectiever en leidt tot een beter resultaat, namelijk: een kind dat zich zo goed mogelijk ontwikkelt.”

Advies van Accare tijdig bij ouders
“De kennis die Accare opdoet, is van toegevoegde waarde voor de preventieve informatie die Stichting Opvoeden.nl ontwikkelt”, aldus Peter Dijkshoorn. “Preventie is op tijd behandelen en problemen voorkomen. Je kunt niet álles voorkomen, maar je kunt wel vroegtijdig en adequaat advies geven. Dat maakt Opvoeden.nl zo belangrijk. Dat is een bron waar elementen in passen van de evidence based informatie die wij ontwikkelen. Wij willen deze kennis doorsluizen naar Opvoeden.nl zodat ouders tijdig geïnformeerd worden.” 

Over Stichting Opvoeden
Stichting Opvoeden.nl werkt als een ‘kennismakelaar’ met wetenschappelijke deskundigen, praktijkprofessionals en ouders samen om tot betrouwbare opvoedinformatie te komen. Door grote onderzoeken, online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel krijgt de stichting inzicht hoe ouders informatie willen verkrijgen en welke opvoedvragen onder ouders spelen. Op basis daarvan vraagt Stichting Opvoeden.nl deskundigen om hun kennis daarover te delen.

Lees het interview hier.