KiECON: één loket voor kinderen in Twente

‘Mensen lopen juiste zorg mis door verstikkende bureaucratie’ aldus de NOS. Veel klachten komen van ouders van kinderen met complexe problematiek. KiECON is het Twentse antwoord hierop.

Samenwerking zorginstellingen

Veel ouders met een jong kind met meerdere ontwikkelingsproblemen lopen vast tussen de vele loketten van het huidige zorgsysteem. Een deel van hen blijft daardoor zelfs verstoken van zorg. In KiECON werken uiteenlopende zorginstellingen samen; één loket dus voor ouders en kind.

Snelle diagnose

KiECON (KinderExpertiseCentrum Oost-Nederland) is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Door de simultane inzet van kinderarts en gedragswetenschapper kan snelle diagnostiek plaatsvinden en passende hulp worden ingezet.

wordt gevormd door:

  • Aveleijn
  • Accare 
  • Jarabee
  • Karakter
  • Kentalis
  • MST
  • Roessingh
  • ZGT

Binnen drie maanden

Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een streeftijd van drie maanden na aanmelding en ontvangen aansluitend een advies voor het vervolg. Voorbeelden van complexe beelden zijn: genetische afwijkingen, RETT, autisme, foetaal alcohol syndroom, taalontwikkelingsstoornis.