KiECON: Expertisecentrum diagnostiek Twente

Samen met Aveleijn, Jarabee, Karakter, Kentalis, Medisch Spectrum Twente, Roessingh en Ziekenhuis Groep Twente vormt Accare KiECON: KinderExpertisecentrum Oost-Nederland.

Ontwikkelingsproblemen 

KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen met ontwikkelingsproblemen op meerdere gebieden van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. KiECON is opgericht om te voorkomen dat ouders met deze kinderen van de ene hulpverlener naar de andere worden verwezen.

Alle kennis bij elkaar

KiECON bestaat uit een team van ervaren kinderartsen, een kinderneuroloog, een kinderrevalidatie¬arts en gedragswetenschappers vanuit de participerende instellingen. Samen adviseren zij welke diagnostiek nodig is om de oorzaak van de ontwikkelingsproblemen duidelijk te krijgen. Daarna wordt de diagnostiek in gang gezet. 

Kortere trajecten

Door deze aanpak wordt de juiste expertise in de juiste volgorde ingezet. Het kind en de ouders krijgen direct passende hulp, waardoor trajecten korter worden. Als het nodig is zorgt KiECON dat het kind naar de juiste instelling wordt verwezen voor verdere behandeling of begeleiding. 

RTV Oost

Bekijk hier http://bit.ly/1Yo8v4B hoe Mick Boers (2) geholpen werd bij KiECON, in Overijssel Vandaag van RTV Oost.