Liesbeth Mevissen genomineerd voor Jan van Dijk Award

Klinisch psycholoog Liesbeth Mevissen is genomineerd voor de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award. Deze award wordt uitgereikt door Fonds Slachtofferhulp en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de beste masterscriptie en dissertatie op het gebied van victimologie, de rechten van en/of hulpverlening aan slachtoffers. Liesbeth Mevissen heeft promotieonderzoek gedaan naar de wijze waarop traumagerelateerde psychische klachten tijdig kunnen worden herkend bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) en de effectiviteit van verschillende behandelvormen voor zowel jongeren als volwassenen met een VB.

De prijs werd in 2014 geïntroduceerd met als doel meer aandacht te genereren voor de positie van het slachtoffer in het universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferschap te stimuleren. De prijs is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers.

De uitreiking is op donderdag 20 september in Den Haag, in het bijzijn van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.