Mag de diagnose op de rekening staan?

De gemeente betaalt de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (voor zorg aan jongeren ouder dan 18 betaalt de zorgverzekeraar). Als de behandeling is afgelopen stuurt Accare een rekening naar de gemeente of zorgverzekeraar. Op die rekening moeten gegevens over het kind of de jongere worden vermeld, zodat de gemeente of zorgverzekeraar kan nagaan of de rekening terecht is ingediend. Ook de code die hoort bij je diagnose moet worden vermeld.

Bezwaar? Vul de privacyverklaring in
Ouders of jongeren die bezwaar hebben tegen het vermelden van de diagnosecode, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de privacy in gevaar komt, kunnen een privacyverklaring invullen voordat de rekening wordt verstuurd. Accare zet de diagnose dan niet op de rekening, maar stuurt de ondertekende privacyverklaring naar de gemeente. Deze bezwaarmogelijkheid noemen we de opt-outregeling.
De behandelaar bespreekt bij de start van de behandeling of  ouders/jongeren bezwaar willen maken of niet.