Meer sociale vaardigheden bij autisme door gaming?

Voor kinderen met autisme zijn er sociale vaardigheidstrainingen. Deze trainingen blijken echter niet altijd heel effectief. Daarom start een aantal instellingen, waaronder Accare, samen een onderzoek.

In het onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling van digitale werkvormen die de huidige trainingen leuker, gevarieerder moeten maken en daardoor effectiever.

Op de iPad
Een voorbeeld van een digitale werkvorm is een toolbox met interactieve oefeningen en games, te spelen op bijvoorbeeld een iPad. Kinderen met autisme, hun ouders en hulpverleners ontwikkelen in dit project mee aan het uiteindelijke product. Door samen te onderzoeken en ontwerpen ontwikkelen we oefeningen die goed aansluiten bij de doelgroep om zo de training effectiever te maken. 

Partners
In het project werken de hogescholen NHL Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Windesheim, zorginstellingen Accare en Kinnik, RGOC, ICT-bedrijf 8D Games, enkele basisscholen (regulier en speciaal onderwijs) en het landelijke Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen. Studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en van technische opleidingen zullen in multidisciplinaire teams hun bijdrage leveren aan het onderzoek. Het project start in maart 2017 en duurt tot begin 2019.