Meldpunt geweld in de jeugdzorg

De commissie 'geweld in de jeugdzorg' doet onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen. Op 31 december 2018 sluit het onderzoekswerk en zal er worden gestart met het eindrapport. Heeft u of heb jij tussen 1945 tot heden te maken gehad met fysiek, psychisch of seksueel geweld terwijl u/jij onder verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst bent in een pleeggezin en/of jeugdzorginstelling dan kunt u/jij hiervan melding maken. Dit geldt ook voor mensen die als kind in een internaat voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen zijn geplaatst en daar geweld hebben meegemaakt.

Eén van de middelen van onderzoek betreft een gesprek met ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt op een respectvolle manier, waarover geïnterviewden zeggen: "dit heeft mij erg geholpen en ik hoop dat ik hier kinderen in de toekomst mee help". Deelnemers zijn mensen van inmiddels ouder dan 60 jaar, maar ook 20-jarigen.

Heeft u nare ervaringen gehad? Dan kunt u hier tot 31 december 2018 melding van maken. Kijk op https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/meldpunt/ voor meer informatie.