Minder regelgekte, meer zorg

Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is GGZ Nederland samen met de sector een campagne gestart over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De (media)campagne is de opmaat voor een reeks activiteiten, die ervoor moet zorgen dat de lasten daadwerkelijk verminderen.

33% tijd kwijt aan administratie
Al jaren besteden wij gemiddeld per dag wel 33% van onze tijd aan administratieve handelingen. Zo zijn sommige psychologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen of psychiaters regelmatig meer tijd kwijt aan administratie dan aan de behandeling zelf. Ons bestuur besteedt steeds meer tijd en geld aan het vormgeven van  verantwoording. Dat gaat ten koste van de zorg voor patiënten die dat nodig hebben. En het demotiveert en frustreert ons als professionals.

Niet tegen verantwoording
We zijn niet tegen verantwoording. Integendeel: die is essentieel voor (semi)publieke organisaties met maatschappelijke taken. Zorgaanbieders moeten laten zien dat ze goede zorg bieden. Toezicht en controle horen daarbij. Maar de behoefte aan verantwoording is doorgeslagen. Incidenten hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Papierwerk is boven mensenwerk komen te staan.

Manifest 
In een manifest hebben GGZ Nederland en de sector zeven uitgangspunten geformuleerd. Dit is bedoeld om de regelgekte te veranderen. We vragen Nederland het manifest te ondertekenen, met als doel een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz.

Je kunt het manifest onderteken op: www.regelgekte.nl